Od dnia 23.04.2022 r. serdecznie zapraszamy miłośników wędkowania na nasze łowisko koło Dworku. Łowisko czynne w soboty i niedziele w godz. 7.00 - 20.00

Stawy Rybne Siemień

Gospodarstwo Rybackie
Siemień Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 38
21-220 Siemień
tel./fax 83 354 70 04

Dworek

W XIX w. około 1870 r. Zaorscy wybudowali murowany dwór z cegły. Był to dom typowo szlachecki otoczony okazałym parkiem krajobrazowym.

W 1915 r. dwór został spalony przez Kozaków.
Odbudowany i rozbudowany przez właścicieli po 1920 r.
Ponownie częściowo spalony podczas II wojny światowej a odbudowany w 1945 r.
Po nacjonalizacji i rozparcelowaniu majątku dworek służył jako siedziba Państwowego Gospodarstwa Rybackiego.
Obecnie jest własnością Spółki. Z czasem będzie to przystań dla przyjezdnych wędkarzy.

Wpisany do rejestru zabytków przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Przy udziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa; Operacja: "Remont obiektów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków przez Gospodarstwo Rybackie Siemień" przeprowadzono remont dworku:
wymieniono pokrycie dachowe, okna, odnowiono elewację zewnętrzną, wykonano drogę dojazdową z kostki granitowej oraz uporządkowano teren wokół dworku.
 
Jedno z pomieszczeń przeznaczono na Izbę Pamięci Rybactwa w której zgromadzono dawny sprzęt rybacki i kłusowniczy.
 
Chętnych do zwiedzania naszej Izby zapraszamy codziennie od godz. 7.00 do godz. 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 83 354 70 04.