Od dnia 01.05.2024 r. zapraszamy miłośników wędkowania na nasze Łowisko przy Dworku ul. Kasztanowa 38 w Siemieniu. Łowisko czynne:  w długi weekend /1.05 - 5.05.2024 r./ a następnie w piątki, soboty i niedziele w godz. 7.00 - 19.00.

Stawy Rybne Siemień

Gospodarstwo Rybackie
Siemień Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 38
21-220 Siemień
tel./fax 83 354 70 04

Łowisko Regulamin

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH
NA ŁOWISKU SIEMIEŃ.

1/ Łowiskiem zarządza Opiekun łowiska u którego należy bezwzględnie zgłosić każde wejście czy wyjście.
2/ Prawo do wędkowania mają osoby posiadające pozwolenia na wędkowanie wg obowiązującego cennika, możliwa wcześniejsza rezerwacja stanowiska.
3/ Wędkowanie jest dozwolone w porze dziennej w godzinach pracy łowiska. W nocy wędkowanie jest zabronione.
4/ Zakup jednego pozwolenia upoważnia do zajęcia jednego stanowiska.
5/ W przypadku chęci zabrania z łowiska złowionych ryb należy przechowywać je w siatkach do czasu zakończenia połowu.
6/ Złowiona dzika ryba do 2kg może być zabrana przez wędkarza bez dodatkowej opłaty pozostałe gatunki ryb według cennika.
7/ Zastrzegamy sobie prawo zatrzymania na łowisku okazów ryb powyżej 5 kg.
8/ Dozwolone jest łowienie na dwie wędki z brzegu. Zakaz spinningu.
9/ Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 5 minut.
Wędkujący wyrażają zgodę na udostępnienie w/w zdjęć Gospodarzowi łowiska, oraz na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamowych łowiska.
10/ Wędkarz zobowiązany jest posiadać podbierak, przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków oraz mat. Obowiązek stosowania haczyków bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów.
11/ Każdy wędkarz zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania uprzątnąć swoje stanowisko.
12/ Wszystkie ryby przeznaczone do zabrania należy zgłosić i okazać Opiekunowi Łowiska.
13/ Na terenie łowiska zabrania się :

 • wyciągania ryb z łowiska w inny sposób niż za pomocą podbieraka,
 • korzystania z wszelkiego sprzętu pływającego oraz kąpieli,
 • patroszenia ryb,
 • wprowadzania na łowisko zwierząt,
 • zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika,
 • wrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody,
 • rozpalania ognisk i grilli w miejscach innych niż wyznaczone,
 • wyrzucania węgli z grilli w nie wyznaczonych miejscach,
 • wycinania drzew, roślin i krzewów, łamania gałęzi,
 • parkowania samochodu poza miejscami wyznaczonymi
 • głośnego zachowania
 • picia alkoholi wysokoprocentowych.

14/ Uwagi :

 • Opiekun łowiska oraz obsługa mają prawo wyprosić z terenu łowiska w przypadku łamania zasad regulaminu bez zwrotów kosztów.
 • Zakupienie pozwolenia na wędkowanie na łowisku jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu łowiska.
 • Właściciel łowiska nie odpowiada za wypadki losowe i za mienie pozostawione przez wędkujących i osoby towarzyszące.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska i korzystać z jego infrastruktury wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 • Opiekun łowiska ma prawo do żądania okazania dokumentów tożsamości od osób przebywających na łowisku.
 • Wymaga się zachowania ciszy i spokoju na terenie łowiska. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.
 • Osoby nie przestrzegające Regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.
 • Obsługa łowiska ma prawo do kontroli pojazdu i rzeczy osobistych osób opuszczających teren łowiska.
 • W przypadku kradzieży ryb z łowiska zostanie wezwana Policja. Osoba dopuszczająca się kradzieży będzie wyproszona z łowiska i otrzyma całkowity zakaz wstępu na łowisko w przyszłości.
 • Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie należy konsultować z zarządcą łowiska.

15. Opłaty za wędkowanie

 • do 3 godzin - 20 zł. /dwie wędki/
 • za każdą następną godzinę – 5 zł.
 • za cały dzień - 45 zł. /dwie wędki/
 • za rezerwację stanowiska dopłata - 5 zł.
 • za każdą osobę towarzyszącą z wyjątkiem dzieci do lat 12 – 5 zł.
 • wypożyczenie wózka na sprzęt – 5 zł.
 • łowiące osoby niepełnosprawne z opiekunem wstęp bezpłatny.

 

Gospodarstwo Rybackie Siemień Spółka z o.o. w Siemieniu informuje, że pozyskane dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu obsługi łowiska i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.