Od dnia 23.04.2022 r. serdecznie zapraszamy miłośników wędkowania na nasze łowisko koło Dworku. Łowisko czynne w soboty i niedziele w godz. 7.00 - 20.00

Stawy Rybne Siemień

Gospodarstwo Rybackie
Siemień Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 38
21-220 Siemień
tel./fax 83 354 70 04

Łowisko specjalne w Gospodarstwie Rybackim Siemień Sp. z o.o.

ŁOWISKO  SPECJALNE
W  GOSPODARSTWIE  RYBACKIM  SIEMIEŃ

Od dnia 23.04.2022 r. serdecznie zapraszamy miłośników wędkowania na nasze Łowisko koło Dworku  /4 stawy/.
1. Łowisko czynne w dni: sobota - niedziela w godzinach 7.00 – 19.00
2. Opłaty za wędkowanie:
            ▪ do 3 godzin    -  15,- zł.  /dwie wędki/
            ▪ za każdą następna godzinę - 5zł
            ▪ za cały dzień  -  35,- zł.  /dwie wędki/
            ▪ za rezerwację stanowiska dopłata 5,- zł.
            ▪ osoby niepełnosprawne z opiekunem wstęp bezpłatny.

          Zakup zezwoleniana połów ryb i rezerwacja stanowiska u Opiekuna Łowiska tel: 603 378 277.

3.    Gatunki ryb występujące w Łowisku:

  • Staw Kanałowa: karp , amur, drobnica
  • Staw Pastewnik: sum , karp, drobnica
  • Staw Magazyn D.: jesiotr, karp, drobnica
  • Staw Wiśnia: karp, amur, drobnica

4. Złowiona drobnica do 3kg może być zabrana przez wędkarza bez dodatkowej opłaty, pozostałe gatunki ryb według cennika.
5. Złowiona ryba o wadze jednostkowej powyżej 5 kg wraca do Łowiska.
6.Kazdy złowiony jesiotr wrzucamy do wyznaczonej sieci na płuczce w celu odpicia się.
7. Posiadacz zezwolenia na połów ryb zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem połowów wędkarskich na Łowisku GR Siemień.
Szczegółowy Regulamin udostępniany jest na terenie łowiska jak również na naszej stronie www.siemien.com.pl

W związku ze stanem epidemiologicznym obowiązującym na terenie naszego kraju prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad ogólnych i podanych w regulaminie celem zapewnienia bezpieczeństwa swojego, innych wędkujących i personelu Łowiska.

Z A P R A S Z A M Y !!!

 Zobacz łowisko w galerii