Od dnia 01.05.2024 r. zapraszamy miłośników wędkowania na nasze Łowisko przy Dworku ul. Kasztanowa 38 w Siemieniu. Łowisko czynne:  w długi weekend /1.05 - 5.05.2024 r./ a następnie w piątki, soboty i niedziele w godz. 7.00 - 19.00.

Stawy Rybne Siemień

Gospodarstwo Rybackie
Siemień Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 38
21-220 Siemień
tel./fax 83 354 70 04

Gospodarstwo

Hodowlą królewskiej ryby zajmują się miejscowi rybacy od kilku wieków.
W drugiej połowie XVII wieku za panowania króla Władysława IV zatrudniono jeńców do budowy grobli celem spiętrzenia rzeki Tyśmienicy. Groble utworzyły 500 hektarowy staw (zakończenie budowy 1652 r.).
Do II wojny światowej majątek Siemień był własnością rodu Zaorskich, zaś po wojnie na bazie tego majątku powstało Państwowe Gospodarstwo Rybackie, które działało w tej formie do 2001 r.
Staw eksploatowano dość długo (ekstensywnie) dopóki nie zaistniała potrzeba utworzenia z jednego akwenu kilku zbiorników ( lata 50-te XX wieku).
 
W latach 70-tych płynącą do tej pory przez stawy rzekę Tyśmienicę uregulowano puszczając jej bieg poza stawami. Staw siemieński podzielono na dwa mniejsze, tzw. Dolny i Górny.
Po zakończeniu odbudowy stawów węzła wodnego Siemień (1975 r.) można było zintensyfikować produkcję rybacką.
 
Od dnia 01.06.2001 r. na bazie Gospodarstwa Rybackiego Skarbu Państwa pracownicy utworzyli Gospodarstwo Rybackie Spółka z o.o. dzierżawiąc stawy i grunty od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa.
 
Produkcja ryb - szczególnie karpia, ale także amura, tołpygi, suma, szczupaka i karasia - odbywa się na powierzchni 731 ha. Od lat gospodarstwo zajmuje się pozyskiwaniem własnego materiału zarybieniowego. W tym celu dysponuje własnym stadem matecznym (tarlaki), z których pozyskuje się ikrę. Z ikry wykluwają się maleńkie rybki, które przenoszone są do oddzielnych stawów. Po roku dokarmiania śrutą zbożową osiąga on masę 30-50g. W następnym roku z narybku uzyskuje się kroczka karpia o średniej masie 200-300g.. W trzecim roku hodowli karp osiąga wagę 1200-2000g. i przeznaczony jest do konsumpcji.
W ciągu trzech lat produkcji ryby – od ikry do ryby handlowej – należy dokarmiać naturalnymi paszami tj. pszenicą, jęczmieniem i pszenżytem..
Końcową fazą naszej produkcji jest transport ryb do odbiorców w różne rejony kraju m.in. do Warszawy, Białegostoku, Gdańska, Krakowa i Poznania własnym specjalistycznym taborem.
Mięso produkowanych przez nas karpi ma duże walory smakowe i zdrowotne, na co wpływ ma czysta woda zasilająca nasze stawy oraz naturalna karma. Ryby są pod stałą opieką weterynaryjną przez PIW w Puławach.
Rybę, przez cały rok można nabyć w firmowym sklepie.
 
Proszę pamiętać!
„Dla Państwa podniebienia ryba tylko z Siemienia”