Od dnia 01.05.2024 r. zapraszamy miłośników wędkowania na nasze Łowisko przy Dworku ul. Kasztanowa 38 w Siemieniu. Łowisko czynne:  w długi weekend /1.05 - 5.05.2024 r./ a następnie w piątki, soboty i niedziele w godz. 7.00 - 19.00.

Stawy Rybne Siemień

Gospodarstwo Rybackie
Siemień Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 38
21-220 Siemień
tel./fax 83 354 70 04

Historia

Jedną z najważniejszych części Gospodarstwa Rybackiego Siemień Sp. z o.o. jest Staw Siemieński, staw ten utworzono w XVI w. przegradzając rzekę Tyśmienica groblą. Pracę tę mieli wykonać jeńcy tatarscy, spiętrzając w ten sposób wodę otrzymano zbiornik wodny o powierzchni 1192morgi (1 morga ok. 0,56ha). Staw ten wraz z majątkiem ziemskim przetrwał w niemal niezmienionej formie, aż do wieku XX. Należąc do kilku rodów ziemiańskich, między innymi kasztelana mścisławskiego Pawła Ryszkowskiego, rodu Lubomirskich, Małachowskich, Biernackich, następnie z powodu zadłużenia został przejęty przez skarb państwa i w 1865r. wykupiony przez Ferdynanda Rudnickiego a następnie sprzedany w 1872r. Augustowi Zaorskiemu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości majątkiem w Siemieniu zarządzał Jan Zaorski. Po tym jak jego syn August zginął w 1920r. w bitwie pod Raszynem. majątek odziedziczyła córka Augusta Zaorskiego Zenobia która wyszła za mąż za Pawła Piotra Czarkowskiego.

Do roku 1939 oni zarządzali stawami. Dochody majątku pochodziły głównie ze Stawu Siemieńskiego.

W roku 1932 staw zapisał się w historii jako lądowisko balonu „Polonia” biorącego udział w zawodach o puchar Gordona Bennetta. Polska pierwszy raz brała udział w tych zawodach, a lądowanie na Stawie Siemieńskim dało załodze 4 miejsce.

Inną tym razem smutną skrzydlatą historią związaną ze Stawem Siemieńskim było lądowanie hydroplanu Cant Z-506B tuż po zaczęciu wojny 6 września 1939r. Samolot zamaskowano i zakwaterowano lotników, 9 września w wyniku ostrzału z powietrza samolot został unieruchomiony, a 11 września po ponownym ostrzale i bombardowaniu całkowicie spłonął.

Podczas okupacji stawy wraz z majątkiem przejęli Niemcy tworząc Liegenschaft zarządzany przez treuhendera. Pierwszym był Santos, następnie Deparade i Milke. Niemieccy zarządcy zatrzymali w majątku Jerzego Czarkowskiego uznając jego kompetencje w hodowli ryb.

Po wojnie w wyniku nacjonalizacji z części majątku ziemskiego utworzono Państwowe Gospodarstwo Rybackie.

Funkcjonowało ono od lat 40-tych, aż do likwidacji PGR-ów na rzecz skarbu państwa. W 2001r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przejęła grunty, zasoby wodne, oraz budynki. W wyniku wykupu przez pracowników majątku ruchomego zawiązała się zawiązała się spółka Gospodarstwo Rybackie w Siemieniu Sp. Z o.o. która wydzierżawiła od agencji przejęte przez nią nieruchomości.