Od dnia 01.05.2019 r. serdecznie zapraszamy miłośników wędkowania na nasze Łowisko na stawie Kanałowa koło Dworku. Łowisko czynne w dni: piątek, sobota i niedziela w godzinach 7.00 – 20.00.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Stawy Rybne Siemień

Gospodarstwo Rybackie
Siemień Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 38
21-220 Siemień
tel./fax 83 354 70 04

Łowisko Regulamin

 REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH
NA ŁOWISKU SIEMIEŃ.
 


 1/ Łowiskiem zarządza Gospodarz łowiska u którego należy bezwzględnie zgłosić każde
    wejście czy wyjście.
 2/ Prawo do wędkowania mają osoby posiadające pozwolenia na wędkowanie
    wg obowiązującego cennika,
 3/ Wędkowanie jest dozwolone w porze dziennej od godz. 7.00 do godz. 20.00.
      W nocy wędkowanie jest zabronione.
 4/ Zakup jednego  pozwolenia upoważnia do zajęcia jednego stanowiska /maks. 2 wędki/.
 5/ W przypadku chęci zabrania z łowiska złowionych ryb należy przechowywać je
     w siatkach do czasu zakończenia połowu.
 6/ Złowiona dzika ryba może być zabrana przez wędkarza bez dodatkowej opłaty
     pozostałe gatunki ryb według cennika.
 7/ Zastrzegamy sobie prawo zatrzymania na łowisku okazów ryb powyżej  5 kg.
 8/ Dozwolone jest łowienie na dwie wędki wszystkimi metodami. Wszystkie ryby
     przeznaczone do zabrania należy zgłosić i okazać Gospodarzowi łowiska przed
     zakończeniem połowów.
 9/ Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać
     dłużej niż 5 minut.
 10/ Wędkarz  zobowiązany jest posiadać podbierak oraz przyrząd do wyjmowania
     haczyków z pyszczków.
 11/ Każdy wędkarz zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania uprzątnąć  swoje
     stanowisko.
 12/ Na terenie łowiska zabrania się :
  * wyciągania ryb z łowiska w inny sposób niż za pomocą podbieraka,
  * korzystania z wszelkiego sprzętu pływającego oraz  kąpieli,
  * patroszenia ryb,
  * wprowadzania na łowisko zwierząt,
  * zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika,
  * wrzucania niedopałków papierosów  na brzeg lub do wody,
  * rozpalania ognisk i grilli w miejscach innych niż wyznaczone,
  * wyrzucania węgli z grilli w nie wyznaczonych miejscach,
  * wycinania drzew, roślin i krzewów, łamania gałęzi,
  * parkowania samochodu poza miejscami wyznaczonymi
  * głośnego zachowania
  * picia alkoholi wysokoprocentowych.
13/ Uwagi :
  * Gospodarz łowiska oraz obsługa mają prawo wyprosić z terenu łowiska
       w przypadku łamania zasad regulaminu bez zwrotów kosztów.
  * Zakupienie pozwolenia na wędkowanie na łowisku jest równoznaczne
   z przyjęciem zasad regulaminu łowiska.
  * W miarę możliwości prosimy o stosowanie haczyków bezzadziorowych lub
   pozbawionych zadziorów.
  * Właściciel łowiska nie odpowiada za wypadki losowe i za mienie pozostawione przez
   wędkujących i osoby towarzyszące.
  * Wejście na teren łowiska na własną odpowiedzialność.

  * Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska i korzystać z jego infrastruktury wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Prosi się o podanie imienia i nazwiska dziacka i jego opiekuna, oraz kontaktu telefonicznego do rodziny w razie wypadku losowego.
  * Gospodarz łowiska ma prawo do żądania okazania dokumentów tożsamości od osób przebywających na łowisku.
  * Wymaga się zachowania ciszy i spokoju na terenie łowiska. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska  zobowiązane są do pozostawienia porządku.
  * Osoby nie przestrzegające  Regulaminu  obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.
  * W przypadku podejrzenia kradzieży ryb z łowiska, Gospodarz łowiska ma prawo przeprowadzenia kontroli i wezwania Policji.
  Osoba dopuszczająca się kradzieży będzie wyproszona z łowiska i otrzyma całkowity zakaz wstępu na łowisko w przyszłości.
  * Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  * Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie należy konsultować z zarządcą łowiska.

Gospodarstwo Rybackie Spółka z o.o. w Siemieniu informuje, że pozyskane dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu obsługi łowiska i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.